Archiwum kategorii: Pomoce

Giełda - pojęcia

Giełda (z niemieckiego) - jest to jednostka zorganizowanego rynku - zebrania odbywające się cyklicznie, w sprecyzowanym czasie i miejscu, na których spotykają się sprzedający i kupujący by zawierania uzgodnienia na ogół papierami wartościowymi i towarami masowymi.

Rodzaje giełd

Biorąc pod uwagę przedmiot uzgodnienia giełdę mamy możność podzielić na:

  • pieniężne (papierów wartościowych),
  • towarowe,
  • frachtowe,
  • ubezpieczeniowe.

Funkcja giełdy

Podstawową funkcją giełdy jest ustalanie cen wartości i wyrobów dopuszczonych do obrotu na giełdzie na kanwie ich podaży i popytu na nie. Do głównych powinności władz giełdy trzeba podawanie do ogólnej wiadomości cen (kursów giełdowych), według których zawierano uzgodnienia kupna-sprzedaży na giełdzie. Kwoty tego rodzaju są często miarodajne dla uzgodnienia zawieranych poza giełdą.

Więcej o papierach wartościowych, giełdzie i inwestowaniu.